MENU
IMBRICA
Environment & Engineering

Serveis integrals en
consultoria i enginyeria
ambiental

Nosaltres

Som peces que es recolzen
l’una en l’altra i que, juntes, oferim
una adequació òptima als
reptes del medi

Serveis d'enginyeria

Solucions per a les necessitats
dels sectors industrial, agropecuari,
infraestructural i constructiu

Medi ambient,
territori i sostenibilitat

Assessorament i elaboració
de documentació en matèria
ambiental i territorial

Cartografia i anàlisi SIG

Conceptualització,
anàlisi de dades i elaboració
de mapes temàtics

© 2021 IMBRICA. Environment & Engineering. Tots els drets reservats.