MENU

Política de privacitat

Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) – Desembre de 2018.

L’informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals, segons l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD).

Amb l’objectiu de complir l’esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa:

Finalitat de tractament: tractem la informació que ens facilita a fi de proporcionar-li el servei sol·licitat i enviar-li comunicacions relacionades amb el contingut dels nostres productes i serveis.

Procedència i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les seves dades d’identitat que vostè ens facilita a través del formulari de registre que trobarà al nostre lloc web.

Temps de conservació: les dades proporcionades es conservaran mentre perduri la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Legitimació: tractem les seves dades només si comptem amb el seu consentiment explícit o informat per a fer-ho, i sempre de conformitat amb les finalitat descrites.

Procedència i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les seves dades d’identitat que vostè ens facilita a través del formulari de registre que trobarà al nostre lloc web.

Temps de conservació: les dades proporcionades es conservaran mentre perduri la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Legitimació: tractem les seves dades només si comptem amb el seu consentiment explícit o informat per a fer-ho, i sempre de conformitat amb les finalitat descrites.

Si bé, per a dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractades per tercers que actuaran com a encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a respectar la confidencialitat i secret de la informació.

Drets: vostè és titular dels següents drets sobre les seves dades de caràcter personal

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació o oposició del seu tractament.

Revocació del consentiment prestat.

Dret a la portabilitat de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets haurà de dirigir-nos una comunicació escrita a través del correu electrònic imbrica@imbrica-ee.com especificant el dret que desitja exercitar.

De totes maneres, l’informem que vostè pot sol·licitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

© 2021 IMBRICA. Environment & Engineering. Tots els drets reservats.